Saturday, April 26, 2008

Dasar pendidikan awal digubal

Oleh HELMI MOHD. FOAD

PUTRAJAYA 25 April - Kerajaan akan menggubal dasar pengasuhan dan pendidikan awal kanak-kanak yang komprehensif seperti mana dilaksanakan oleh program Pusat Permata Negara.

Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak berkata, dasar itu membolehkan semua pusat asuhan kanak-kanak berusia bawah lima tahun yang dikendalikan beberapa kementerian diselaraskan dari segi kurikulum dan piawainya.

Sehubungan itu, kata beliau, satu kertas kerja dasar akan dikemukakan kepada Kabinet untuk diluluskan bagi membolehkan program Permata Negara diperluaskan ke seluruh negara.

''Pendidikan awal kanak-kanak adalah tunjang kepada usaha membentuk modal insan berkualiti dan mencegah masalah sosial, justeru tumpuan kepada pendidikan awal mereka merupakan strategi yang boleh memberikan impak besar bagi jangka pendek dan jangka panjang.

''Permata Negara juga telah memberikan kesan yang amat memberangsangkan di samping mendapat sambutan baik ibu bapa dan masyarakat," katanya.

Najib berkata demikian pada sidang akhbar selepas mempengerusikan mesyuarat Penyelarasan Dasar Permata Negara di sini hari ini.

Hadir sama isteri beliau, Datin Seri Rosmah Mansor yang juga Pengerusi Jawatankuasa Kerja Dasar Permata Negara.

Setakat ini, sebanyak 13 Pusat Permata Negara dilaksanakan secara projek perintis di seluruh negara membabitkan 331 anak yang diasuh menggunakan kaedah dan kurikulum Permata.

Program tersebut menekankan perkembangan individu yang berkeyakinan tinggi, kreatif, bijaksana, berakhlak mulia serta mempunyai minda cerdas yang seterusnya membantu dalam pembinaan modal insan berminda kelas pertama.

Kurikulum Permata Negara dihasilkan melalui kajian yang dilakukan Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI).

Menurut Najib, mesyuarat hari ini telah mendapat persetujuan Kementerian Pelajaran; Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat; Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah dan Kementerian Perpaduan, Kebudayaan dan Kesenian dan Warisan supaya program pengasuhan kanak-kanak diselaraskan.

''Dalam erti kata lain, mereka akan mengguna pakai kurikulum dan piawaian Permata Negara di taska-taska mereka manakala kelulusan guru-guru mereka akan ditingkatkan sehingga ke peringkat Diploma dan Ijazah Sarjana Muda.

''Mereka juga akan menggunakan kurikulum Permata Negara dan bangunan yang digunakan akan mengikut ketetapan garis panduan Permata Negara," katanya.

Menurut Najib, kementerian-kementerian berkenaan memberikan sokongan padu terhadap usaha mengembangkan program Permata Negara ke seluruh negara.

Sehubungan itu, beliau menyatakan, satu kertas kerja dasar akan disediakan membabitkan kurikulum, latihan dan keperluan kewangan.

Mengenai jumlah Pusat Permata Negara yang akan diperluaskan di seluruh negara, beliau berkata, perkara itu akan diumumkan selepas kerajaan memberi kelulusan dasar pendidikan awal berkenaan.
''Kita akan kaji dari segi kewangan dan kita akan maklumkan selepas kerajaan memberikan kelulusan. Tetapi apa yang saya ingin tegaskan ialah program ini adalah bersifat untuk semua kaum dan kita akan memberikan tumpuan kepada semua kawasan," katanya.